Nawigacja

Komunikaty

Były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa skazany za poświadczenie nieprawdy w dokumentach operacyjnych związanych z pozyskaniem i prowadzeniem lokalu kontaktowego

Anna Cisek
Data publikacji 09.04.2024

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy w Gryfinie uznał Cezarego Ł. – byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gryfinie winnym tego, że w 1989 roku w Gryfinie poświadczył nieprawdę w dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa dotyczącej pozyskania i prowadzenia lokalu kontaktowego o kryptonimie ,,Messa” i na podstawie tak sfałszowanych dokumentów wyłudził z funduszu operacyjnego SB kwotę 20 000 złotych.

Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo przez prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie wykazało, że bezprawne działania oskarżonego polegały na wytworzeniu fikcyjnych notatek służbowych mających dokumentować pozyskanie jednego z mieszkań w Gryfinie jako lokalu kontaktowego Służby Bezpieczeństwa o kryptonimie ,,Messa”, ponadto spotkań i rozmów z jego właścicielem, w tym rzekomego zawarcia z nim umowy na korzystanie z tegoż lokalu dla celów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, a następnie przedłożeniu tak podrobionych dokumentów przełożonym służbowym z wnioskiem o akceptację podjętych przez funkcjonariusza działań. Gdy zgodę na prowadzenie lokalu kontaktowego uzyskał, wystawił następnie dwa pokwitowania odbioru pieniędzy na łączną kwotę 20 000 zł z funduszu operacyjnego tytułem wynagrodzenia za użyczenie mieszkania, na których zostały podrobione podpisy jego właściciela.

W rzeczywistości właściciel lokalu nie miał żadnej wiedzy o prowadzonych przez Cezarego Ł. działaniach, nie znał i nigdy nie miał z nim kontaktu, nie wyrażał zgody na użyczenie niezamieszkałego lokalu na cele operacyjne Służby Bezpieczeństwa, nie podpisywał żadnych dokumentów związanych z przeprowadzeniem tegoż przedsięwzięcia.   

Za przypisany czyn Sąd Rejonowy w Gryfinie wymierzył Cezaremu Ł. karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres 3 lat próby, ponadto wymierzył grzywnę w wysokości 6 000 zł oraz orzekł o podaniu wyroku do publicznej wiadomości. Skazany został także obciążony kosztami i opłatami sądowymi.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
prok. Marek Rabiega

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2024 r.

 

        

do góry