Nawigacja

Dla mediów

Uchylenie immunitetu byłemu sędziemu Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

W dniu 14 maja 2019 roku Sąd Najwyższy – Izba Dyscyplinarna,  po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, złożonego w śledztwie prowadzonym w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do których doszło w 1981 i 1982 roku w Koszalinie, podjął uchwałę o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie byłego sędziego Sadu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, obecnie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, do odpowiedzialności karnej.

Sąd Najwyższy uznał, iż zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie dopuszczenia się przez tegoż sędziego czterech czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich, które to działania nie wyczerpały znamion przestępstw, a sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Uchwała nie jest prawomocna.

GKŚZpNP,  dnia 15 maja 2019 r.

do góry