Nawigacja

Aktualności

III Lubuski Turniej Historyczny SZARE SZEREGI – Zielona Góra (zgłoszenia do 15 grudnia 2019)

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu zaprasza do udziału w III Lubuskim Turnieju Historycznym SZARE SZEREGI.

Mimo nazwy turnieju tematyka będzie związana ogólnie z II wojną światową i udziałem w niej Polaków (por. zał. 1). Jednocześnie w dalszym ciągu ważnym elementem będzie polskie harcerstwo podczas wojny – tym razem ta tematyka została ujęta w bardziej ogólnych zagadnieniach, co pokazuje, że tytułowe Szare Szeregi nie działały w odosobnieniu, ale były częścią większej całości. W pierwszym zagadnieniu skupiliśmy się temacie rocznicowym. W roku szkolnym 2019/2020 duży nacisk kładziemy na 80. rocznicy wybuchu wojny, a co za tym idzie również dalszych wydarzeń. Stąd przywołanie Września ’39, początków okupacji, zbrodni wobec obywateli Rzeczpospolitej, ale także dalszej walki zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Polskie Państwo Podziemne, powstałe wszak także 80 lat temu, akcentujemy w odrębnym zagadnieniu. Pragniemy, by uczestnicy turnieju poznali jak najszersze spektrum zaangażowania naszych przodków zarówno w walkę zbrojną, jak i ocalenie polskiej kultury, nauki, w budowanie przyszłej państwowości. Chcemy pokazać, że za każdym działaniem w ramach Tajnego Państwa stał konkretny człowiek. W ostatnim zagadnieniu przywołujemy dwie niezwykle ważne w historii II wojny postacie – komendanta głównego ZWZ-AK gen. Stefana Grota-Roweckiego oraz twórcę i dowódcę Kierownictwa Dywersji KG AK, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Poza ich działalnością w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, będziemy zwracać uwagę na wątki w ich biografiach, które ich łączą z harcerstwem i Szarymi Szeregami.

Podobnie jak w latach ubiegłych przesyłamy listę zagadnień, a zgłoszonym uczestnikom prześlemy na adres szkoły i nauczyciela materiały, na podstawie których zostaną przygotowane zadania turniejowe. W turnieju mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Udział w turnieju jest drużynowy – każda drużyna musi liczyć trzy osoby, a każda szkoła może wystawić jedną drużynę. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej Historyczny jest specyficzną formą rywalizacji. Liczy się nie tylko wiedza, ale także szybkie myślenie, kreatywność, współpraca w zespole. Turniej to nie tylko walka o zdobycie zaszczytnego tytułu Mistrza Turnieju. To również zabawa oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

W załączeniu przesyłamy zasady uczestnictwa w turnieju, listę zagadnień oraz formularz zgłoszenia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 grudnia 2019 r. włącznie (wszelkie dane adresowe zostały podane w regulaminie). Do końca stycznia 2020 r. rozesłane zostaną materiały. Turniej odbędzie się 22 maja 2020 r. w Zielonej Górze. W przypadku sytuacji niezależnej od organizatora data lub miejsce turnieju może ulec zmianie.

Uwaga! ponieważ prowadzimy rekrutację na dwa turnieje prosimy zaznaczyć, na który Państwo zgłaszają uczniów, szczególnie jeśli ksero / wydruk / skan / fax formularza nie są wyraźne. To nam usprawni pracę. Z góry dziękujemy!

Kontakt:

dr Zofia Fenrych, 91 312 94 08, zofia.fenrych@ipn.gov.pl (informacje)

Paulina Bałecka, 91 312 94 30, paulina.balecka@ipn.gov.pl (zgłoszenia)

do góry