Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 82”– zgłoszenia do 25 października 2019

Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o ludziach i wydarzeniach niezwykłego czasu w historii Polski i regionu lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i konsekwencji „gorzowskiej rewolty ulicznej” z 31 sierpnia 1982 r. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy w oparciu o kontakt z osobami, które brały aktywny udział w wydarzeniach z 31 sierpnia 1982 r. oraz uczestniczyły w życiu społecznym i politycznym Gorzowa Wlkp. w okresie stanu wojennego. Pozyskanie materiałów źródłowych (materiałów ikonograficznych, nagrań) do wykorzystania w pracy.

Etapy konkursu:

 • poszukiwanie świadka historii – osoby, która brała czynny udział w wydarzeniach stanu wojennego w Gorzowie Wlkp. (np. osoby, która była uczestnikiem manifestacji w dn. 31 sierpnia 1982 r.),
 • przygotowanie do wywiadu: zebranie materiałów o stanie wojennym, opracowanie pytań,
 • rozmowa (utrwalona na własne potrzeby w dowolnej formie) ze świadkiem historii,
 • omówienie wywiadu (należy zrekonstruować wydarzenia, w których uczestniczył bohater wywiadu/relacji; ważne jest, aby fakty, o których opowiadał świadek porównać z innymi źródłami (zestaw w załączeniu); istotna jest refleksja i próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla współczesnej młodzieży ma to wydarzenie),
 • przygotowanie i prezentacja pracy na forum szkoły, stronie internetowej, mediach społecznościowych lub youtube,
 • praca konkursowa może mieć formę: pracy pisemnej, filmu, prezentacji multimedialnej, słuchowiska, reportażu radiowego (w przypadku filmu, słuchowiska, reportażu nie może on przekroczyć 15 minut),
 • wyróżnione prace konkursowe lub ich fragmenty mogą być opublikowane na stronach internetowych organizatorów.
 • celem prezentacji prac, prawa majątkowe do nich zostają przeniesione na organizatorów, tj: Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (oświadczenie w oddzielnym załączniku)

Terminy konkursu:

 • do 25 października 2019 r. należy przesłać zgłoszenie udziału w konkursie (wg załącznika nr 1) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. lub Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wlkp. albo złożyć osobiście w siedzibie Delegatury
 • termin nadesłania prac upływa 30 listopada 2019 r.; pracę z wszelkimi innymi wymaganymi  dokumentami należy przesłać w formie fizycznej lub na trwałym nośniku danych na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.)
 • prezentacja najlepszych projektów i wręczenie nagród planowane jest w grudniu 2019 r. (o czym powiadomimy indywidualnie).

Organizatorami konkursu są Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatura w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wlkp., Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp., przy współpracy: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Regionu Sieci Poczta Polska S.A. w Gorzowie Wlkp,, Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu zawarte są w regulaminie. Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do uczestnictwa w konkursie.

KONTAKT Z OSOBAMI  ODPOWIEDZIALNYMI  ZA NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU:

 Przewodniczący komisji konkursowej:

Grzegorz Rados

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 725 50 33,  e- mail: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

 Sekretarz komisji konkursowej:

Jarosław Palicki

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie - Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel.  95 718 28 54, 601 788084, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

do góry