Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów Wlkp. 31 sierpnia 82”– zgłoszenia do 20 maja 2019

Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o ludziach i wydarzeniach niezwykłego czasu w historii Polski i regionu lubuskiego. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Delegatura w Gorzowie Wlkp.,  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,  Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Archiwum Państwowe. Partnerami projektu są następujące instytucje z Gorzowa Wielkopolskiego: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Region Sieci Poczta Polska S.A., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża. Patronami konkursu jest Wojewoda Lubuski oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Terminy konkursu:

  • do 3 czerwca 2019 r. należy przesłać zgłoszenie udziału w konkursie (wg załącznika nr 1) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. lub Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wlkp. albo złożyć osobiście w siedzibie Delegatury,
  • termin nadesłania prac upływa 28 czerwca 2019 r.; pracę z wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami należy przesłać w formie fizycznej lub na trwałym nośniku danych na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.)
  • prezentacja najlepszych projektów i wręczenie nagród planowane jest pod koniec sierpnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu zawarte są w regulaminie. Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do uczestnictwa w konkursie.

 

Kontakt:

Jarosław Palicki tel. 

e-mail:jarosław.palicki@ipn.gov.pl

Grzegorz Rados

e- mail: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

do góry