Nawigacja

Aktualności

„Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego 1945-1990”–zgłoszenia do 19 października 2018

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu „Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego 1945-1990”. Tegoroczna edycja poświęcona będzie historii mniejszości narodowych zamieszkujących Pomorze Zachodnie w latach 1945–1990.

Jakie mniejszości zamieszkiwały po 1945 r. Pomorze Zachodnie? W jaki sposób znalazły się na tych terenach? Jaka była ich liczebność oraz gdzie były największe skupiska? Uczestnicy konkursu będą odpowiadali na te i podobne pytania. Konkurs, podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie miał dwa etapy. Pierwszy, który odbędzie się na terenie zgłoszonych szkół – 22 listopada 2018 r. W jego trakcie uczestnicy będą rozwiązywali przygotowany przez IPN test. Drugi etap zostanie przeprowadzony 7 grudnia 2018 w Szczecinie, podczas którego uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu, będą odpowiadali na pytania przed Komisją Konkursową.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestników przez szkoły upływa19 października 2018 r.
 
Informacji o konkursie udziala Grzegorz Czapski, grzegorz.czaspski@ipn.gov.pl, tel. 91 3129 411.
do góry