Nawigacja

Aktualności

Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni wojennych wobec ludności cywilnej terenów zajmowanych przez jednostki Armii Radzieckiej.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż umorzyła śledztwo S 31.2024.Zk w sprawie mającej miejsce, w okresie od stycznia 1945r. do lipca 1945r., na terenie kilku wsi ówczesnych powiatów złotowskiego i bytowskiego, zbrodni wojennych wobec ludności cywilnej terenów zajmowanych przez jednostki Armii Radzieckiej, na których toczyły się działania zbrojne, będących jednocześnie zbrodniami komunistycznymi, w postaci poważnej represji obejmującej obywateli polskich i osoby narodowości polskiej, polegających na zabójstwach, doprowadzeniu do obcowania płciowego przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, pozbawianiu wolności, zaboru i niszczeniu mienia, w tym z posługiwaniem się bronią palną, poniżającym traktowaniu, popełnionych z naruszeniem prawa międzynarodowego, przez funkcjonariuszy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w tym Armii Radzieckiej, tj. o czyny z art. 123 § 1 pkt 4 kk w zb. z art. 124 § 1 kk w zb. z art. 197 § 3 pkt 1 i 4 i § 5 kk zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - na podstawie art. 322 § 1 kpk – wobec niewykrycia sprawców czynu zabronionego.

Śledztwo umorzono wobec niewykrycia sprawców czynów zabronionych, ustalonych w toku śledztwa.

do góry