Nawigacja

Aktualności

Unieważnienie wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie, skazującego Zofię Pietkiewicz na karę 4 miesięcy więzienia, za udział w patriotycznej demonstracji mieszkańców Koszalina w dniu 31.08.1982r.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż w dniu 08.05.2023r. Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził nieważność wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 02.09.1982r. oraz zmieniającego go wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 05.10.1982r., skazującego Zofię Pietkiewicz na karę 4 miesięcy więzienia, za udział w patriotycznej demonstracji mieszkańców Koszalina, mającej miejsce dnia 31.08.1982r.  

W dniu tym, na ówczesnym pl. Bojowników PPR, doszło do kilkutysięcznej demonstracji, będącej wyrazem sprzeciwu wobec panujących stosunków społeczno-politycznych. Pretekstem do jego uzewnętrznienia były rocznice podpisanych dwa lata wcześniej porozumień sierpniowych, złamanych przez władze przewrotem wojskowym, w postaci wprowadzenia stanu wojennego. Demonstranci zachowywali się spokojnie, śpiewając hymn państwowy, rotę, pieśni kościelne. Pomimo tego zostali zaatakowani przez pododdziały ZOMO, z użyciem pałek, gazu łzawiącego i petard hukowych. Demonstracja ta stanowiła przejaw walki o prawa człowieka i obywatela, a także o suwerenne i w pełni niepodległe państwo polskie. Przeciwstawianie się ustrojowi totalitarnemu, w tym poprzez udział w demonstracjach, było wyrazem przynależnego człowiekowi prawa do wolności słowa, podtrzymywało w społeczeństwie nadzieję na zmiany.

Jedną z uczestniczek protestu była Zofia Pietkiewicz, która jak wskazał komunistyczny sąd, w wyroku skazującym „w sposób systematyczny i czynny, uczestnicząc w różnego rodzaju uroczystościach kościelnych manifestuje jedność stanowisk i poglądów z byłą NSZZ Solidarność” oraz, iż oskarżona „wyróżniała się” swoim zachowaniem podczas demonstracji, jako pierwsza intonowała pieśni narodowe, religijne i „o charakterze dziękczynnym wobec „Solidarności”. Uzasadniając wysokość wymierzonej kary sąd wskazał na „wielość działań sprawczych, aktywny udział oskarżonej w nielegalnym zgromadzeniu i przewodzenie zebranym ludziom”.

Sąd Okręgowy w Koszalinie w wydanym wczoraj postanowieniu unieważniającym skazanie Zofii Pietkiewicz podkreślił, iż skazanie nastąpiło za czyn stanowiący działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i będący sprzeciwem Zofii Pietkiewicz wobec władzy komunistycznej, wyrazem jej przekonań społeczno-politycznych, a także walki o podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela.

Zofia Pietkiewicz stanowi historyczny symbol protestu społeczeństwa Koszalina przeciwko totalitarnemu ustrojowi komunistycznemu.

Prokurator

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

w Szczecinie

 

Marek Rabiega

Naczelnik

  • Zofia Pietkiewicz
do góry