Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie działaczy Związku Polaków w Niemczech

28 października na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie uczciliśmy pamięć i miejsca spoczynku działaczy Związku Polaków w Niemczech – Maksymiliana Golisza, Aleksandra Omieczyńskiego, Jana Klicha, Michała Kmiecika, Pawła Ledwolorza, Stefana Sieję, Józefę Gil i Jerzego Kostenckiego.

O Związku Polaków w Niemczech

Związek Polaków w Niemczech powstał 27 sierpnia 1922 roku i istniał do wybuchu II wojny światowej. Szefami związku w okresie międzywojennym byli: od 3 grudnia 1922 do  9 lutego 1933 – Stanisław Sierakowski, a po tym jak zmuszono Sierakowskiego do wyjazdu do Polski, przewodnictwo objął ks. Bolesław Domański (9 lutego 1933 – 21 kwietnia 1939). Po niespodziewanej śmierci ks. Domańskiego – organizatora Kongresu Berlińskiego –  nie zdążono dokonać wyboru jego następcy i funkcję przewodniczącego pełnił tymczasowo dotychczasowy zastępca przewodniczącego Stefan Szczepaniak  (21 kwietnia 1939 – wrzesień 1939).

Związek Polaków w Niemczech (ZPwN) organizacyjnie podzielony był na dzielnice, które obejmowały tereny skupiające znaczną liczbę Polaków. Pierwotnie istniały cztery dzielnice:

 • I Opole – Śląsk Opolski
 • II Berlin – objęła Brandenburgię z Berlinem, Saksonię, Hamburg, Dolny Śląsk, Pomorze i Marchię Graniczną
 • III Bochum –  obejmowała Westfalię, Nadrenię, Badenię i Palatynat (największa – prawie połowa członków ZPwN)
 • IV Olsztyn – Prusy Wschodnie

Jednak już w październiku 1923 roku wyodrębniono dzielnicę V,  obejmująca pogranicze złotowskie.

Organizacja w 1924 roku, jak wynika z zachowanych archiwaliów, liczyła ok 32 tys. członków.

ZPwN prowadził działalność kulturalną, gospodarczą i polityczną, miał swoich reprezentantów w Sejmie Pruskim, a także w innych organach samorządowych Republiki Weimarskiej. Jej główne dwa cele to ochrona praw polskiej mniejszości narodowej w Niemczech oraz dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe, jakie znajdowało się w granicach Niemiec. (min. uratowano przed wyburzeniem wieżę piastowską w Opolu –  ostatni relikt Opolskiego Zamku Piastowskiego).

Organizacja była też inicjatorem powstania działającego do 1939 roku Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, skupiającego mniejszości: polską, serbołużycką, duńską, fryzyjską i litewską.

Z inicjatywy ZPwN powstał Centralny Bank Spółdzielczości Polskiej, tzw. Bank Słowiański z siedzibą w Berlinie, odegrał on ważną rolę w finansowaniu Związku i działań Polaków w Niemczech. Polacy mieli wówczas swoje spółki rolno-handlowe, spółdzielnie i zjednoczenia zawodowe, drukarnie, gazety, szkoły, bursy, instytucje opieki socjalnej, stowarzyszenia kulturalne, zespoły artystyczne oraz kluby sportowe.

Członkowie Związku katalogowali akty bezprawia dokonywane w Niemczech na członkach mniejszości polskiej, zarówno w czasach Republiki Weimarskiej jak i nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej. Udzielały pomocy poszkodowanym i ich rodzinom oraz reprezentowały ich interesy przed wymiarem sprawiedliwości.

Pięć prawd Polaka

6 marca 1938 r., wobec trwającej nagonki na Polaków mieszkających w Niemczech, zwołano I Kongres Związku Polaków w Niemczech, w którym wzięło udział ok 5 tys. delegatów. Odbył się on w Teatrze Ludowym (Theater des Volkes) w Berlinie, w trakcie jego trwania uchwalono Pięć prawd Polaka:

 1. Jesteśmy Polakami
 2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
 3. Polak Polakowi bratem
 4. Co dzień Polak Narodowi służy
 5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle

  Stanowiły one duchową podstawę działalności związku. Po dojściu Hitlera do władzy wszyscy członkowie Związku Polaków w Niemczech wpisywani byli na specjalną listę „wrogów Rzeszy”, przygotowaną przez SD. To na jej podstawie tuż przed wybuchem wojny 25 sierpnia rozpoczęto masowe aresztowania polskiej inteligencji oraz dokonywano czystek etnicznych. Związek zdelegalizowano 27 lutego 1940 r. i zdefraudowano jego majątek. Wielu jego członków rozstrzelano, a ok. 1200 członków uwięziono w obozach koncentracyjnych.
do góry