Nawigacja

Aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – Szczecin, 1 marca 2021

Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz w dniu 1 marca 2021 r. uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Szczecińskie uroczystości 1 marca 2021 r. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowane przez wojewodę zachodniopomorskiego, Oddział IPN w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie, Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną rozpoczęły się tradycyjnie od złożenia kwiatów w „Celi Śmierci” na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie. Miejsce to po II wojnie światowej było więzieniem wykorzystywanym przez komunistyczny aparat represji, gdzie przetrzymywano, torturowano oraz dokonywano mordów sądowych na żołnierzach podziemia niepodległościowego. 

 

 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN

 

Kolejnym elementem obchodów było odsłonięcie muralu „Kaszubska 28” będącego owocem współpracy pomiędzy Oddziałem IPN w Szczecinie a Służbą Więzienną. 

Mural „Kaszubska 28” został wykonany przez agencje muralową RedSheels, namalowała go Dorota Borowska. Mural różni się od dotychczasowych form przedstawiających tematykę Żołnierzy Wyklętych. Z jednej strony inspirowany jest malarstwem a dokładnie serią 8 obrazów Andrzeja Wróblewskiego „Rozstrzelanie”, które powstały w 1949 r. poświęconych obrazom wojny i konfrontacji człowieka ze złem historii.  Projekt muralu ściśle nawiązuje do czwartego obraz z serii „Rozstrzelanie na ścianie”. Z drugiej strony widzimy autentyczne postacie, namalowane na podstawie ich zdjęć sygnalitycznych. To żołnierze  Bojowego Oddziału Armii: Edwarda Kokotko, Waldemar Klimczewski, Edwarda Kosieradzki i Zenon Łozicki. Ci młodzi mężczyźni ginęli rozstrzeliwanie na ścianie w celi śmierci za wolną Polskę. Mural dopełnia wizualizację fragmentu historycznego aresztu karno-śledczego w Szczecinie widzianego z lotu ptaka, a także nazwy organizacji konspiracyjnych, których żołnierze byli więzieni w tym miejscu w latach 1945-1956.

 

 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN

 

O godzinie 14.00  pod tablicą upamiętniającą osoby przetrzymywane i zamordowane w budynku więzienia w latach 1945–1956, pod siedzibą Aresztu Śledczego w Szczecinie rozpoczęły się oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który odczytał również list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński. 

W uroczystości wzięli udział również: Poseł na Sejm RP Leszek Dobrzyński, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztof Soska, przedstawiciele służb mundurowych oraz środowisk kombatanckich.

 

 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN
 • Fot. M. Manowski/IPN
  Fot. M. Manowski/IPN

 

Ostatnim elementm obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy podziemia niepodległościowego, przetrzymywanych i torturowanych w budynku WUBP/WUdsBP w latach 1945–1956 przed Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

* * *

Koniec II wojny światowej nie przyniósł Polsce wolności. Wielu nie mogło się z tym pogodzić, wybierając dalszą nierówną walkę i trwanie w konspiracji. Żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego wywodzili się z różnych środowisk: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych czy Batalionów Chłopskich, mieli różne wizje przyszłej Polski, ale połączył ich wspólny los. Wiedzieli, że w przypadku aresztowania czeka ich śmierć lub długoletnie więzienie, że być może nigdy już nie ujrzą swoich bliskich…

Ci, których skazano na śmierć w pokazowych „procesach”, mieli być pozbawieni nie tylko życia, lecz także prawa do własnego grobu i ludzkiej pamięci. Zamordowanych chowano po kryjomu w bezimiennych mogiłach, a rodziny bezskutecznie poszukiwały jakichkolwiek wiadomości o ich losie.

Pamięć o  Żołnierzach Wyklętych przywrócono dopiero po kilkudziesięciu latach, dzięki staraniom wielu osób: rodzin, dawnych towarzyszy broni, dziennikarzy, naukowców i społeczników. Wraz z rosnącym zainteresowaniem historią podziemia niepodległościowego pojawiła się potrzeba godnego upamiętnienia tysięcy ludzi, którzy za swoją postawę zapłacili wysoką – nieraz ostateczną – cenę.

9 lutego 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. Data, zaproponowana przez śp. Janusza Kurtykę, prezesa IPN, nie była przypadkowa – to rocznica wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Co roku 1 marca odbywają się wykłady, dyskusje, koncerty, spotkania wspomnieniowe i uroczystości patriotyczne poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

 Wystawa „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963” – do pobrania PL/EN

do góry