Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na luty 2018 r. )

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne.

 

Zbrodnie komunistyczne.

Śledztwo w sprawie, mającej miejsce w 1949 roku, zbrodni komunistycznej, będącej zarazem zbrodnią p-ko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. oficera śledczego Janusza Bociana z WUBP w Szczecinie oraz prokuratorów: Mieczysława Fajsztajna, Kazimierza Golczewskiego i Władysława Partykę – z Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, oraz Przewodniczącego składu orzekającego - Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie sędziego Stanisława Wróblewskiego, którzy bezprawnie pozbawili wolności  na okres znacznie powyżej siedmiu dni, Mariana Jóźwiaka, którego zatrzymano,  tymczasowo aresztowano, a następnie  uznano za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzono karę więzienia, pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu wyrażanych przez pokrzywdzonego poglądów politycznych i jego postawy antysocjalistycznej -  tj. o czyn z art. 189§2 kk  w zb. z art. 231§1 kk  w zw. z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Śledztwo umorzono w dniu 16 stycznia 2018 roku – wobec śmierci ustalonych ww. sprawców  tej zbrodni komunistycznej – na podst. art. 17§1 pkt. 5 kpk (S 40.2017.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

Śledztwo w sprawie zbrodni  komunistycznej, będącej zbrodnią p-ko ludzkości, mającej miejsce po 1945 r. w Szczecinie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, poprzez zamordowanie, z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, nieustalonych żołnierzy - członków podziemia niepodległościowego, a następnie ukrycie ich zwłok na terenie kompleksu leśnego  w okolicy miejscowości Załom, co stanowiło poważną represję wobec osób mających odmienne poglądy społeczno – polityczne, uznawanych za przeciwników ówczesnych władz, tj. czynu  z art. 148§2 pkt 3 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

Śledztwo umorzono – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 1 zdanie 2 kpk. W toku postępowania nie zebrano wystarczających dowodów popełnienia zbrodni  komunistycznej, m.in. dlatego, że nie ustalono danych żołnierzy - członków podziemia niepodległościowego, ani nie ujawniono miejsc ich pochówków. Sprawa ta, mimo umorzenia, nadal pozostaje w zainteresowaniu tut. Oddziałowej Komisji  Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu ( S 36.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

Śledztwo w sprawie zbrodni  komunistycznej, mającej miejsce w 1947 roku w Szczecinie - Kluczu, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego, w postaci dokonania zabójstwa poprzez zastrzelenie nieustalonego żołnierza podziemia niepodległościowego, o imieniu  Albin, przez funkcjonariusza państwa komunistycznego, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby prowadzącej działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148§1 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

 

Zbrodnie  nazistowskie.

Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni nazistowskich polegających na zabójstwach w styczniu 1945 r. bliżej nieustalonej liczby więźniów podczas marszu ewakuacyjnego z więzienia we Wronkach na trasie przemarszu pomiędzy Międzychodem, Skwierzyną, Słońskiem a Kostrzynem nad Odrą przez naczelnika więzienia - Johannesa Heinricha Jörga Gosberta i innych nieustalonych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonych spowodowane ich przynależnością do narodu polskiego, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 ze zm.) w  zb. z art. art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Śledztwo umorzono w dniu 19 stycznia 2018 roku – wobec śmierci z ustalonego sprawcy - Johannesa Heinricha Jörga Gosberta, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 5 oraz wobec niewykrycia innych  sprawców przestępstwa - na podstawie art. 322§1 kpk. (S 8.2018.Zn – OKŚZpNP Szczecin). 

Śledztwo w sprawie zbrodni  nazistowskich, będących zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych w okresie od 1939 r. do 1945 roku, w Połczynie Zdroju na terenie byłego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, przez nieustalonych funkcjonariuszy III Rzeszy niemieckiej, polegających na pseudonaukowych eksperymentach medycznych, na przebywających tam osobach małoletnich, co prowadziło do ich fizycznej eksterminacji, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 roku, Nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Śledztwo umorzono – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 1 k.p.k. W toku postępowania nie zebrano wystarczających dowodów popełnienia zbrodni  nazistowskich. Sprawa ta nadal pozostaje w zainteresowaniu tut. Oddziałowej Komisji  Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu  ( S 6.2017.Zn – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).  

Śledztwo w sprawie nazistowskiej zbrodni sądowej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, popełnionej przez funkcjonariuszy III Rzeszy: Heinza Preussnera, Henricha Dolegi – Kozierowskiego i Waltera Herzliba w okresie od lutego do 21.09.1943r. w Halle i Berlinie, polegającej na zamordowaniu Adama D., Antoniego B., Jana S. i Józefa S., poprzez skazanie ich na karę śmierci, za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 roku, nr 69, poz. 377 ze zm.)  w zw. z art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu( Dz.U. z 2016 r., poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Śledztwo umorzono – wobec w stosunku do Heinza Preussnera, Henricha Dolegi – Kozierowskiego i Waltera Herzliba, na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk, wobec śmierci sprawców, zaś w stosunku do innych funkcjonariuszy na podstawie art. 322§1 kpk, wobec braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

Przeprowadzone postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wobec braku procesowej możliwości pełnej identyfikacji sprawców oraz ich dalszych losów, a także z uwagi na śmierć sprawców. Należy przyjąć, iż Heinz Preussner, Henrich Dolega- Kozierowski, Walter Herzlib już nie żyją. Nie żyje także prawdopodobnie. Natomiast nie zdołano zidentyfikować bliżej innych funkcjonariuszy. W zakresie żadnego z nich nie uzyskano także dokumentów potwierdzających miejsce, czas i okoliczności śmierci, co warunkowało przyjętą podstawę umorzenia. W sprawie, na obecnym etapie, brak jest procesowych możliwości uzupełnienia materiału dowodowego (S 7.2016.Zn – OKŚZpNP Szczecin)

 

do góry