Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989”– Szczecin, 29–30 maja 2019 (termin zgłoszeń upłynął)

Za nami pierwsza konferencja poświęcona prasie oficjalnej w okresie PRL. Odbyła się ona 25–27 września 2018 r. w Szczecinie. Podczas licznych referatów jednoznacznie wskazywano na ogromny niedostatek badań w tym zakresie. Ilość pytań badawczych postawionych w czasie trzydniowych obrad obliguje nas do kontynuowania konferencji w tym zakresie. Dlatego też zapraszamy Państwa w maju 2019 r. ponownie do Szczecina.

Interesują nas następujące pola badawcze:

 • biografistyka
 • poszczególne tytuły prasowe: centralne, regionalne, lokalne
 • analizy prasowe ( z wyłączeniem problematyki tzw. polskich miesięcy)
 • zarządzanie prasą
 • relacje na linii prasa- władze, szczególnie wpływ władzy na redakcje i ich politykę
 • dobór kadr
 • RSW „Prasa-Książka-Ruch”
 • Centralna Agencja Fotograficzna
 • Polska Agencja Prasowa i inne agencje
 • cenzura a prasa
 • aparat bezpieczeństwa a prasa (w tym jego  wpływ na politykę personalną oraz treść artykułów)
 • wojsko a prasa
 • prasa związków, stowarzyszeń, organizacji i innych instytucji publicznych w PRL (w tym Kościołów)
 • inne zagadnienia z szeroko pojętej problematyki prasoznawczej

Poza naszym polem badawczym, tym razem, pozostaje szeroko pojęta prasa drugoobiegowa.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 stycznia 2019 r.

Zapewniamy pokrycie kosztów noclegów. Nie zwracamy kosztów podróży.

Zapewniamy wydanie publikacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretariatu konferencji:

Lidia Złota (lidia.zlota@ipn.gov.pl)

lub

Dr Sebastian Ligarski (sebastian.ligarski@ipn.gov.pl)

Dr Rafał Łatka (rafal.latka@ipn.gov.pl)

 

do góry