Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sport w PRL” – Międzyzdroje, 21–23 maja 2018 (zgłoszenia do 28 lutego 2018)

Sport w dziejach Polski Ludowej ogrywał bardzo ważną rolę. Medale z różnych imprez (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy) przywozili lekkoatleci, piłkarze, siatkarze, a także reprezentanci wielu innych dyscyplin. Ich sportowe wyczyny z wielką ochotą śledzili Polacy. W kraju biednym, rządzonym przez komunistów, sportowcy dawali odrobinę radości społeczeństwu. Z drugiej strony – władze wykorzystywały sport propagandowo.

Pod płaszczykiem niemałych sukcesów kryło się drugie, mniej znane oblicze sportu. „Opieka” nad sportowcami ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, korupcja, przemyt i oszustwa finansowe, wątpliwej reputacji i jakości działacze sportowi, doping, łamanie karier niepokornych sportowców i łamanie sumień innych, ich współpraca (nie zawsze agenturalna) z władzami były stałym elementem polskiego sportu przed 1989 r.

Konferencja „Sport w PRL” ma na celu wymianę doświadczeń, opinii i poglądów badaczy polskich nt. rodzimego sportu w latach 1944/1945 – 1989. Chcemy kontynuować zaczęte już badania, uzupełniać luki, promować nowe kierunki.

Wybrane obszary tematyczne:

  • Sportowcy, trenerzy i działacze sportowi
  • Dzieje polskiego sportu
  • Instytucje sportowe
  • Sport a polityka
  • Sport klubowy
  • Sport reprezentacyjny
  • Sport w propagandzie komunistycznej
  • Aparat bezpieczeństwa, a sport
  • Dziennikarze sportowi
  • Inne

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą proszeni o dostarczenie  tekstów pokonferencyjnych (zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN).

Organizatorzy nie zapewniają nocelgów, natomiast dla prelegentów dostępne będzie wyżywienie w czasie trwania konferencji.

Program konferencji zostanie ustalony do 15 marca 2018 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

pawel.sztama@ipn.gov.pl
sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
grzegorz.majchrzak@ipn.gov.pl

do góry