Nawigacja

Portale tematyczne

Ks. Jerzy Popiełuszko

Serwis opowiada historię jego życia poprzez wirtualną wędrówkę po jego pokoju. Został on pomyślany w ten sposób, by nawiązywał do rzeczywistych pomieszczeń, w których żył i pracował ks. Jerzy. W wirtualnym pokoju znajdują się także przedmioty symbolizujące kolejne etapy życia kapłana – jak np. czapka żołnierska, będąca odniesieniem do lat służby wojskowej kleryka Popiełuszki.

Na portalu oprócz biogramu księdza zamieszczone są relacje, dokumenty, galerie zdjęć. Na portalu znajduje się również mapa z miejscami działalności ks. Jerzego. Internauci mogą zapoznać się także z homiliami księdza Jerzego, wygłaszanymi podczas mszy św. za Ojczyznę, odprawianych w warszawskim kościele pw. św. Stanisława Kostki.

Kazania zostały zamieszczone zarówno w formie tekstu, jak i autentycznych nagrań. Do dyspozycji zainteresowanych są także materiały edukacyjne (w tym scenariusze lekcji), przybliżające postać i działalność ks. Jerzego Popiełuszki

xj.popieluszko.pl

  • Popiełuszko
do góry