Nawigacja

Edukacja – Szczecin

Regionalni koordynatorzy projektów ogólnopolskich

O tym nie można zapomnieć… – spotkania z ludźmi, którzy przeszli piekło obozów i deportacji
Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas II gimnazjum oraz I i II szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zdobywa wiedzę na temat II wojny światowej, spotykając osoby, które przeżyły pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym lub sowieckie deportacje. Jego uczestnicy odwiedzają miejsca pamięci, biorą udział w seminariach z udziałem historyków, reżyserów, psychologów, a także nagrywają notacje. Wyróżnione zespoły biorą udział w obchodach rocznicowych wyzwolenia obozu w Ravensbrück (Niemcy).
http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/o-tym-nie-mozna-zapomni  

Ogólnopolski koordynator projektu:
Anna Klimowicz
tel. 22 581 86 67, e-mail: anna.klimowicz@ipn.gov.pl
Regionalny koordynator projektu:
Grzegorz Czapski
tel. 91 312 94 11, e-mail: grzegorz.czapski@ipn.gov.pl 
 

Co kryją archiwa IPN?
Zajęcia przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych (także niedowidzących i niewidomych). W pierwszej części zajęć uczniowie poznają zasady działania archiwum i jego zasoby. Część druga to analiza przykładowych dokumentów, pokazujących mechanizmy i metody działania aparatu bezpieczeństwa. 
www.pamiec.pl/lekcje

Ogólnopolski koordynator projektu:
dr Kornelia Banaś
tel. 32 207 03 11, e-mail: kornelia.banas@ipn.gov.pl
Regionalny koordynator projektu:
Paweł Miedziński
tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

do góry