Nawigacja

Edukacja – Szczecin

Turnieje i rajdy historyczne

IX Turniej Historyczny „Szare Szeregi”

Dziewiąta edycja Turnieju Historycznego „Szare Szeregi” dla uczniów szkół podstawowych. W październiku 2017 r. na stronie internetowej IPN zostanie opublikowany regulamin wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Informacja zostanie także wysłana drogą mailową do szkół. Tematyka dotyczyć będzie udziału Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Szarych Szeregów. Tak w latach ubiegłych zgłoszeni uczestnicy otrzymają komplet materiałów, na podstawie których będą przygotowane zadania turniejowe. Materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail nauczyciela lub szkoły po zakończeniu zgłoszeń. Turniej odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Szczecinie.

Informacje i zgłoszenia: dr Zofia Fenrych, tel.91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

VIII Turniej „Szerokim Gestem”. Zamieszajmy w peerelowskim kotle

Do udziału w turnieju zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. W rywalizacji wezmą udział kilkuosobowe drużyny składające się z uczniów reprezentujących swoją szkołę. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami i zadaniami dotyczącymi polityki, kultury, gospodarki oraz społeczeństwa okresu PRL. Przewidziane są zadania muzyczne i filmowe, zaś liczyła będzie się nie tylko wiedza, ale i refleks turniejowiczów.

Turniej odbędzie się w maju 2018 roku.

Informacje i zgłoszenia: Katarzyna Rembacka, tel. 91 312 94 10, e-mail: katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl

 

Rajd Historyczny

Na przełomie maja i czerwca zapraszamy do udziału w rajdzie historycznym. Celem rajdu jest upamiętnienie i edukacja związana z tematyką historii najnowszej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przemarsz połączony będzie z ćwiczeniami sprawnościowymi oraz zadaniami o charakterze edukacyjnym. Szczegółowe informacje na bieżąco zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych oraz rozsyłane do szkół i organizacji harcerskich.

Informacje i zgłoszenia: Paweł Miedziński, tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

 

Turniej Debat Oksfordzkich

Debata oksfordzka jest bardzo sformalizowanym rodzajem dyskusji. Liczy się zarówno umiejętność argumentacji jak i znajomość historii. Debata polega na wymianie zdań między stroną broniącą tezy (propozycja) i ją atakującą (opozycja). Obie strony losują swoją rolę, więc wypowiadane tezy nie muszą być i często nie są tożsame z poglądami wypowiadającego. W ten sposób debatanci uczą się słuchania argumentacji drugiej strony, dialogu oraz umiejętnej, a przy tym pełnej szacunku dla przeciwnika dyskusji. Ilość szkół biorących udział w turnieju jest ograniczona. Szczegóły zostaną we wrześniu 2017 r. opublikowane na stronach IPN oraz rozesłane do szkół.

Informacje i zgłoszenia: dr Zofia Fenrych, tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski: Karolina Kolbuszewska, e-mail: karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl

 

 

palicki@ipn.gov.pl

do góry