Nawigacja

Edukacja – Szczecin

Warsztaty dla uczniów

Cykl warsztatów dla przedszkoli i klas 0-3 szkół podstawowych

Cykl warsztatów adresowany do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych klas 0-3. Zajęcia odbywają się szkołach / przedszkolach po uprzednim zamówieniu. Każde z proponowanych zajęć trwa 30 min. dla przedszkoli i 45 min. dla szkół. Zachęcamy do jednorazowej organizacji kilku grup. Proponujemy następujące tematy:

 1. Polskie symbole narodowe
 2. Co to jest Niepodległość?
 3. Urodziny Marszałka

Informacje i zgłoszenia : Anna Pieluszczak, tel. 91 312 94 22, e-mail: anna.pieluszczak@ipn.gov.pl

 

Warsztaty na temat II wojny światowej dla klas 3 szkół podstawowych

a) „Wojny dorosłych – historie dzieci”

Seria zajęć ukazująca uczniom historię II wojny światowej widzianą oczyma dzieci. Warsztaty zostały przygotowane na podstawie wydawnictwa dla dzieci z cyklu Wojny dorosłych – historie dzieci. Na całą serię składają się trzy warsztaty trwające 45 minut każdy. Można wybrać pojedyncze tematy lub cały cykl:

- „Asiunia”. Gdy wybucha wojna Asiunia jest w wieku przedszkolnym. W wyniku wojennych zawirowań jej życie całkowicie się zmienia. Razem z bohaterką książki Joanny Papuzińskiej uczniowie wykonując serię zadań pomogą Asiuni dotrzeć do nowego domu.

- „Jutka”. Gdyby nie wojna Jutka Cwancygier poszłaby do pierwszej klasy. Niestety los chciał inaczej i razem z dziadkiem i ciocią znalazła się w łódzkim getcie. W ramach warsztatów uczniowie dowiedzą się co to jest getto, zobaczą jak wyglądało oraz poznają losy głównej bohaterki książki Doroty Combrzyńskiej-Nogali.

- „Szymek”. „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej to historia Szymka, który został uratowany przez siostrę Jolantę. Po wojnie Szymek dowiaduje się, że jego wybawicielką była Irena Sendlerowa. Zajęcia na których przeniesiemy się w czasie i spojrzymy na wojnę oczyma Szymka – dziecka, które miało pięć mam…

 

 b) „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939- 1944 ”.

Cykl czterdziestopięciominutowych warsztatów skierowanych dla klas trzecich szkoły podstawowej. W czasie ich realizacji uczniowie poznają perypetie nastoletniego Antka, bohatera serii komiksów wydanych przez IPN. Zachęcamy do zamawiania całości cyklu lub pojedynczych warsztatów. Na cykl składają się następujące zajęcia:

-  Obrona Grodna 1939 r.

-  Ucieczka z nieludzkiej ziemi 1940 r.

-  Szczury Tobruku 1941 r.

-  Bitwa pod Monte Cassino 1944 r.

Informacje i zgłoszenia: Anna Pieluszczak, tel. 91 312 94 22, e-mail: anna.pieluszczak@ipn.gov.pl

 

Warsztaty „Przystanek: Polska 1918–1989”

Cykl warsztatów adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-7. Zajęcia uczą szukania związków przyczynowo-skutkowych, analizy czytanych tekstów, rozpoznawania symboli, tworzenia definicji pojęć, formułowania krótkich narracji historycznych, a także współpracy w zespole. Warsztaty mogą stanowić uzupełnienie lekcji szkolnej. Można wziąć udział w całym cyklu lub wybrać tylko te zajęcia, które wspomogą program. Zajęcia odbywają się po uprzednim zamówieniu. Proponujemy następujące tematy:

 1. Polskie drogi do niepodległości (2x45 min)
 2. Ludzie Niepodległej (2x45 min)
 3. Mój rówieśnik w czasie II wojny światowej (2x45 min)
 4. Dziś – Jutro – Pojutrze. Harcerstwo wobec okupacji (45 min)
 5. Elementarz PRL (2x45 min)
 6. Zagraj w PRL! (2x45 min)
 7. Od strajku do wolności. Solidarność (45 min)
 8. Ludzie Solidarności (2x45 min)

Informacje i zgłoszenia: dr Zofia Fenrych, tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

„Życie pod kontrolą”

„Życie pod kontrolą” to zajęcia, w ramach których zapoznajemy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tematyką dotyczącą struktury i działalności aparatu bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989. Podczas zajęć przeprowadzamy warsztaty źródłowe, omawiamy techniki operacyjne stosowane przez funkcjonariuszy aparatu represji oraz prezentujemy fragmenty filmów fabularnych związanych z tematem przewodnim. Zajęciom towarzyszy wykład wprowadzający, zaś w trakcie spotkania młodzież samodzielnie wypełnia kartę pracy, która służy do ewaluacji projektu i dyskusji. Zajęcia odbywają się w szkołach, po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu.

Informacje i zgłoszenia: Paweł Miedziński , tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

 

„Kryzysowa Polska Ludowa”

Propozycja dotyczy zajęć warsztatowych, których celem jest popularyzacja wiedzy o kryzysach społeczno-politycznych minionej epoki. Przybliżymy genezę, przebieg oraz skutki niezwykle dramatycznych wydarzeń, które wpłynęły na bieg historii Polski. Tak jak w przypadku Życia pod kontrolą proponujemy udział w kilkugodzinnych warsztatach, podczas których przeprowadzimy wykład i poddamy analizie różnorodne źródła wiedzy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają kartę pracy, która umożliwi sprawne przeprowadzenie ewaluacji nauczycielom-obserwatorom. Zajęcia odbywają się w szkołach, po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu.

Informacje i zgłoszenia: Paweł Miedziński , tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

 

 „Historię tworzą ludzie”

Blok spotkań skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach trwających 45 lub 90 minut zajęć (tylko wykład lub wykład z warsztatami / filmem) zostaną zaprezentowane sylwetki wybranych Polaków, którzy swoim życiem i czynami wywarli wpływ na najnowszą historię Polski. W tym roku skupiliśmy się na postaciach i organizacjach walczących i budujących polską niepodległość. Oprócz życiorysów nie zabraknie przybliżenia tła historycznego czasów, w których zapisały się one jako ich symbole.

Proponujemy następujące tematy:

 1. Józef Piłsudski i Roman Dmowski (Grzegorz Czapski)
 2. Jan Karski (Mateusz Lipko)
 3. Generałowie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej (Marcin Ozga)
 4. Harcerze – żołnierze i budowniczowie polskiej niepodległości (dr Zofia Fenrych)
 5. Kazimierz Pużak – Niepodległość socjalisty (Jarosław Palicki)
 6. Stanisław Mikołajczyk – nadzieja, którą sfałszowano (Jarosław Palicki)
 7. Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszko (Anna Pieluszczak)
 8. Radio Wolna Europa (Mateusz Lipko)
 9. Jerzy Giedroyć i paryska „Kultura” – marzyciele czy realiści (Jarosław Palicki)
 10. Komitet Obrony Robotników – budowa społeczeństwa obywatelskiego (Paweł Miedziński)

Informacje i zgłoszenia: Marcin Ozga, tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

 

„A więc wojna..”

Propozycja adresowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Blok składa się z półtorej godzinnych warsztatów dotyczących zagadnień związanych z II wojną światową. Uczniowie podczas wykładu, pracy z tekstem źródłowym, filmem czy mapą, zdobywają wiedzę historyczną. Poznają np. przebieg kampanii wrześniowej oraz miejsca bitew Polaków na frontach II wojny światowej, dowiedzą się czym było Polskie Państwo Podziemne oraz kim byli „żołnierze wyklęci”. Istnieje możliwość wzięcia udziału w całym bloku lub wybrania pojedynczych zajęć. Proponujemy następujące tematy:

 1. W obronie Ojczyzny. Wojna obronna 1939 (Paweł Miedziński)
 2. Długa droga do domu. Szlakiem polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej (Marcin Ozga i Paweł Miedziński)
 3. W kleszczach dwóch totalitaryzmów. Okupacja ziem polskich (Mateusz Lipko)
 4. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego (dr Zofia Fenrych)
 5. Zagłada Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (Jarosław Palicki)
 6. Sprawy polsko-ukraińskie (Jarosław Palicki)
 7. Niezłomni 1944–1963. W walce o wolność i niezawisłość (Marcin Ozga)

Informacje i zgłoszenia: Paweł Miedziński, tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

 

„Papierowa rewolucja”

„Papierowa rewolucja” drugiego obiegu wydawniczego lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to niewątpliwie unikalny fenomen w dziejach Polski i świata. Warto zatem ów fenomen przybliżyć uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów jest zaprezentowanie sposobu funkcjonowania polskich wydawnictw podziemnych okresu PRL. Drugi obieg miał kluczowe znaczenie nie tylko dla literatury – poprzez rozpowszechnianie wartościowych tytułów polskich i zagranicznych blokowanych przez cenzurę państwową, ale również  stanowił ważny przejaw społecznego oporu i w istotny sposób przyczynił się do obalenia władzy komunistycznej. Podczas zajęć przedstawiona zostanie historia rozwoju wydawnictw bezdebitowych, zaprezentowane przykładowe książki wydane w drugim obiegu, a także w praktyce zademonstrowane proste urządzenia drukarskie (ramka, sitodruk). Omówione zostaną również aspekty ekonomiczne funkcjonowania podziemnej drukarni i podstawowe zasady „knucia”, czyli pracy konspiracyjnych drukarzy i kolporterów.​ Zajęcia odbywają się w szkołach, po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu.

Informacje i zgłoszenia: Mateusz Lipko, tel. 91 312 94 29, e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl

 

„Kulturalna PRL”

Proponowane warsztaty poświęcone są wybranym gałęziom kultury okresu Polski Ludowej. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas zajęć zaprezentowane zostają najciekawsze, wartościowe, a dziś już nieco zapomniane zjawiska rodzimej kultury, zrodzone w poprzednim ustroju. Tematyka zależy od zainteresowań grupy – do wyboru są warsztaty poświęcone filmowi, literaturze oraz kulturze pop w PRL. Ze szczególną uwagą przeanalizowane zostaną przypadki negatywnego wpływu władz i cenzury na kariery polskich artystów oraz twórczość opozycyjna, wymierzona w aparat władzy. Zajęcia trwają około 90 minut, odbywają się w szkołach, po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu.

Informacje i zgłoszenia: Mateusz Lipko, tel. 91 312 94 29, e-mail: mateusz.lipko@ipn.gov.pl

do góry