Nawigacja

Komunikaty

Poszukiwani świadkowie zdarzeń związanych z tzw. operacją polską NKWD 1937–1938

Krzysztof Kopeć
Data publikacji 01.12.2016

Oddziałowa Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjęła wstępne czynności w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, popełnionej w ramach  tzw. operacji polskiej, prowadzonej w latach 1937–1938 na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zapoczątkowanej rozkazem Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r., w wyniku  której represjami objęto 139 835 osób, w tym 111 091 osób skazano na  karę śmierci.

W związku z powyższym uprasza się wszystkie osoby mające wiedzę o powyższych zdarzeniach, w szczególności członków rodzin osób represjonowanych, o kontakt z tutejszą Oddziałową Komisją pod numerem telefonu 91 3129403 lub 91 3129406 albo e-mail: robert.osinski@ipn.gov.pl 

do góry