Nawigacja

Komunikaty

Komunikat prasowy dotyczący skierowania aktu oskarżenia przeciwko Józefowi S.

Inga Budweil
Data publikacji 29.09.2016

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż w dniu 28.09.2016 r. został złożony do Sądu Rejonowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko Józefowi S. – byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Kaliszu oraz Jerzemu W. – zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Kaliszu.

Oskarżonym zarzucono łącznie 51 przestępstw w postaci zbrodni komunistycznych, będących zbrodniami przeciwko ludzkości, polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności działaczy opozycyjnych, w większości należących do NSZZ „Solidarność” na podstawie decyzji o internowaniu, w oparciu o nieobowiązujących akt prawny, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, w dniu 13.12.1981 r.

Zarzucone czyny zakwalifikowano z art. 189 § 2 kodeksu karnego w zw. z art. 231 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Prokurator
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

Marek Rabiega
p.o. Naczelnika 

do góry