Nawigacja

Aktualności

Komunikat w sprawie śledztwa dotyczącego „Operacji Polskiej NKWD”

Oddziałowa Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie prowadzi śledztwo  w sprawie podejrzenia popełnienia  zbrodni  komunistycznych, będących  zbrodniami przeciwko ludzkości, mających miejsce w latach 1937-1938, w ramach  tzw. "Operacji Polskiej", na terenie byłego ZSRR, przeprowadzanych przez funkcjonariuszy publicznych  w celu wykonania polityki państwa komunistycznego, w postaci masowych zamachów skierowanych przeciwko polskiej grupie narodowej, którymi, w wyniku realizacji rozkazu nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 r. wydanego przez Nikołaja Jeżowa - Ludowego Komisarza NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych), zaaprobowanego, przez najwyższe władze ZSRR oraz  KPZR (Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego),  objęto, co najmniej 139 835 osób narodowości polskiej, polegających na zabójstwach, poprzez rozstrzelanie, co najmniej 111 091 osób oraz na bezprawnym pozbawieniu wolności ze szczególnym udręczeniem, w warunkach zagrażających biologicznej egzystencji, co najmniej 28 744 osób.

Wśród represjonowanych ze względu na narodowość polską byli m.in.:

·       Polacy, mieszkańcy terytorium II Rzeczypospolitej, na wschód od granicy pomiędzy Polską a ZSRR, którzy znaleźli się w granicach ZSRR, nie z własnej woli,  w wyniku   ustaleń traktatu ryskiego z 1921 roku, po wojnie polsko-bolszewickiej,

·       domniemani członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej (POW),

·       polscy duchowni, nauczyciele, urzędnicy, robotnicy, rolnicy,

·       wszyscy imigranci z Polski, w tym uchodźcy polityczni (np. członkowie KPP),

·       działacze narodowi mniejszości polskiej w ZSRR,

·       rodziny ww. osób.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby pokrzywdzone lub będące członkami  rodzin pokrzywdzonych w wyniku wskazanych wydarzeń  oraz osoby,  które posiadają jakąkolwiek wiedzę lub dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy, o zgłaszanie się do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 7.

Kontakt e-mail: robert.osinski@ipn.gov.pl  lub tel. pod nr 91 312 94 03 (-06).

Polecamy również portal tematyczny, przygotowany we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia http://www.operacja-polska.pl

do góry