Nawigacja

Aktualności

9. przegląd filmowy Echa Katynia

Bezpłatne pokazy filmowe odbędą się w Szczecinie, Koszalinie i Gorzowie Wlkp. W ramach tegorocznej edycji widzowie będą mogli obejrzeć 4 produkcje filmowe.

 • 9. przegląd filmowy Echa Katynia

Echa Katynia to inicjatywa edukacyjna, składającą się z przeglądów filmowych. Pokazom filmowym towarzyszą prelekcje historyczne i dyskusje. 

Szczecin – 24 kwietnia 2018 r., kino „Zamek” przy ul. Korsarzy 34, od. godz. 12.00 otwarty pokaz filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski),
 • „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur),
 • „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran) 
 • „W jednej chwili…” (etiuda IPN)

Koszalin – 25 kwietnia 2018 r., Koszalińska Biblioteka Publiczna przy pl. Polonii 1, pokaz zamknięty (dla uczniów szkół średnich) filmów:

 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (2010, scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski),
 • „Nie pamiętam” (2017, scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur) 
 • „Rozstrzelać Polaków” (2017, scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria Mirosław Majeran)

Gorzów Wielkopolski – 25 kwietnia 2018 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107, od godz. 12.00 pokazy filmów:

 • „Rozstrzelać Polaków” (reż. Mirosław Majeran),
 • „Nie pamiętam” (reż. Mirosław Mamczur),
 • „Miałam Ojca w wyobraźni” (scenariusz i realizacja Tomasz Piotrowski),
 • „W jednej chwili…” (realizacja Konrad Starczewski, Rafał Pękała)

Wybrane do tegorocznej edycji produkcje stanowią swego rodzaju chronologiczny cykl opowieści o ludobójczych działaniach sowietów wobec naszych przodków. Od w istocie dopiero zapoznawanej „operacji polskiej” NKWD z lat 1937 – 1938, której ofiarą padło kilkaset tysięcy rodaków pozostawionych poza granicą ryską („Rozstrzelać Polaków”), poprzez Golgotę Wschodu czasu II wojny – Zbrodnię Katyńską i deportacje do łagrów („Nie pamiętam”), aż po niewysłowioną traumę Rodzin Ofiar sowieckiego komunizmu („Miałam Ojca w wyobraźni” i „W jednej chwili…”).

„Rozstrzelać Polaków" - film w reżyserii Mirosława Majerana. Dotyczy on „Operacji polskiej” – ludobójstwa dokonanego przez NKWD na Polakach zamieszkujących tereny ZSRS w latach 1937–1938

 

"W jednej chwili..." to krótkometrażowy film dokumentalny, zrealizowany przez IPN, który opowiada historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej, zamordowanym w ramach Zbrodni Katyńskiej.

 

 

do góry