Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961”– Szczecin, Koszalin, 5-6 marca 2018

Spotkanie rozpoczęło nowy cykl „Tajemnice wywiadu”. Podczas dyskusji poruszone będą tematy dotyczące historii służb specjalnych II RP oraz wywiadu i kontrwywiadu PRL. Gospodarzem cyklu jest dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz.

 
Gościem pierwszego spotkania był Witold Bagieński, autor książki „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961”. W publikacji przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. 
 
Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też zadania, które służyły zmnejszeniu zapóźnienia gospodarczego względem krajów zachodnich. Priorytety te wynikały z oczekiwań decydentów partyjnych i były ściśle związane z polityką zagraniczną PRL. Z reguły tam gdzie kończyło się pole dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie.
 
Spotkanie odbyło się 5 marca 2018 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim-Delegaturze w Koszalinie. W Szczecinie dyskusja odbyła się 6 marca 2018 r. w sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej. 
 

 
 
do góry