Nawigacja

Aktualności

Komunikat w sprawie umorzenia śledztwa nr S 24.2014.Zn

Naczelnik Oddziałowej Komisji uprzejmie informuje, iż umorzono śledztwo nr S 24.2014.Zn prowadzone w sprawie: popełnienia w latach 1942-1945 na więźniach ciężkiego hitlerowskiego więzienia w Słońsku (Zuchthaus Sonnenburg) przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej zbrodni nazistowskich, będącej jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, polegających na pozbawianiu ich życia m.in. w skutek znęcania się i ciężkich pobić oraz w wyniku masowej egzekucji około 819 więźniów – członków ruchu oporu z Francji, Belgii, Holandii Norwegii, Wielkiego Księstwa Luksemburg i innych krajów Europy, zatrzymanych przez Gestapo w ramach akcji „Noc i Mgła”, skazanych przez nazistowskie sądy wojskowe i sądy specjalne na karę śmierci lub karę ciężkich robót, a następnie osadzonych w tym więzieniu, tj. o przestępstwo określone w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – wobec śmierci ustalonych sprawców kierowniczych i wykonawczych, w tym głównego prokuratora Kammergericht w Berlinie - Kurta Waltera Hanssena, kierownika placówki Gestapo we Frankfurcie n. Odrą - SS-Sturmbannfűhrera Heinza Richtera, naczelnika więzienia - Theodora Knopsa, jego zastępcy - Georga Runga, inspektora kartoteki - Willego Budacka, lekarza więziennego - dr med. Erwina Seidlera i kierującego izbą chorych Hauptwachtmeistera - Wladislausa Tomczka, funkcjonariuszy więziennictwa doprowadzających skazanych na miejsce egzekucji: Rudolfa Fiedlera, Emila Krause i Emila Wobsera, a ponadto kierującego masową egzekucją więźniów funkcjonariusza Gestapo – SS- Hauptsturmfűhrera - Wilhelma Nickela - na podstawie art. 17 § 1 pkt. 5 k.p.k., jak również z powodu niewykrycia pozostałych sprawców tych zbrodni, w tym członków oddziału egzekucyjnego policji bezpieczeństwa i SS oraz pozostałych wspomagających ich strażników więziennych – na podstawie art. 322 § 1 k.p.k.

Śledztwo zawiera bardzo szczegółowe i istotne ustalania dotyczące tej zbrodni nazistowskiej oraz kwestie dotyczące rozliczeń powojennych ze zbrodniarzami wojennymi. 

 

Naczelnik

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu w Szczecinie

prokurator

Marek Rabiega

do góry