Nawigacja

Aktualności

Turniej Debat Historycznych IPN – zgłoszenia do 27 października 2017

Serdeczenie zapraszamy do udziału w Turnieju Debat Historycznych IPN w Szczecinie. Jest rywalizacja uczniów szkół ponadgimnazjlanych metodą debaty oksfordzkiej na tematy związane z historią najnowszą Polski. Celem projektu regionalnego jest wyłonienie najlepszej drużyny, która weźmie udział w ogólnopolskim zmaganiu o Puchar Prezesa  IPN w Sejmie RP w Warszawie. Do rozgrywek w Szczecinie przyjmujemy 8 drużyn - decyduje kolejność zgłoszeń! Pierwsza część - szkolenie merytoryczne i techniczne - odbędzie się już 22 i 23 listopada 2017 r. Turniej będzie miał miejsce 22 i 23 lutego 2018 r. Finał w Warszawie odbędzie się w czerwcu 2018 r., wezmą w nim udział drużyny z całej Polski. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października 2017 r. lub wyczerpania limitu miejsc. Turniej organizujemy we współpracy ze Szczecińskim Kołem Debat oraz Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

 

Informacje: dr Zofia Fenrych (tel. 91 312 94 08, e-mail. zofia.fenrych@ipn.gov.pl)

 

do góry