Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972-1978” – Szczecin, 17-18 października 2017

17-18 października 2017 r., na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się trzecia konferencja naukowa poświęcona historii Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1972-1978. To sympozjum, podobnie jak dwa poprzednie, organizuje Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie we współpracy z Wydziałem Teologicznym US. W tym roku przedstawiciele różnych środowisk naukowych skupią się na omówieniu problemów, z jakimi Kościół katolicki borykał się w latach 1972-1978. Granice chronologiczne konferencji wyznacza z jednej strony podział Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. na trzy mniejsze diecezje: szczecińsko-kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską i gorzowską, dokonany w 1972 r., a z drugiej strony wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in: relacji państwo-Kościół w skali ogólnokrajowej i regionalnej, działalności dobroczynnej Kościoła, nauki religii, budownictwa sakralnego, mniejszości religijnych, zgromadzeń zakonnych, katolików świeckich, percepcji nauczania soborowego oraz najważniejszych wydarzeń religijnych, jakie miały miejsce w regionie. Podczas konferencji zostanie również zaprezentowany drugi tom "Dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim", obejmujący lata 1956-1972, będący zarazem zapisem sympozjum, które miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Okazją do tego naukowego spotkania jest: 30 rocznica wizyty Jana Pawła II w Szczecinie, 45 rocznica utworzenia ww. diecezji oraz 25 rocznica powołania Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

do góry