Nawigacja

Aktualności

III edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Szczecin, zgłoszenia kandydatów do 30 czerwca 2017

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zaprasza do zgłaszania kandydatów do III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom z terenu  województwa zachodniopomorskiego i północnej części województwa lubuskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz  wspierających pion edukacyjny IPN w  działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać ponownie. Przesyłanie uzasadnienia (jeśli nie zawiera ono nowych treści) nie jest wówczas wymagane. W roku 2017 r. zostanie przyznanych nie więcej niż sześć Nagród.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy zgłaszać osobiście lub pocztą do 30 czerwca 2017 r. na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, ul. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „Świadek Historii".

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Ruczyńska, tel. 91 48-49 822, magdalena.ruczynska@ipn.gov.pl

 

W poprzednich edycjach laureatami Nagrody Honorowej „Świadek Historii” zostali:

I edycja:

Ks. Witold Andrzejewski, Ewa Gruner-Żarnoch, Zbigniew Moskot ps. "Flis, Danuta Szyksznian-Ossowska ps. "Sarenka", Jan Tarnowski

II edycja:

Edward Dębicki, Kazimierz Kostrzewski, Zbigniew Piasecki, Stanisław Piszczek, Józef Pokora, Wojciech Woźniak

do góry