Nawigacja

Aktualności

Rajd „Woldenberg – Dobiegniew 2017” – 26-28 maja 2017

26-28 maja 2017 r. odbył się rajd historyczny „Woldenberg – Dobiegniew 2017”. Celem Rajdu było zgłębienie wiedzy dotyczącej ważnego fragmentu przeszłości Ziem Zachodnich. Istotnym okazało się przybliżenie życia i działalności polskich żołnierzy i oficerów, którzy znaleźli się na tych terenach jako jeńcy kampanii wrześniowej z 1939 r. i Powstania Warszawskiego. W trakcie rajdu nie zabrakło opowieści o niezwykłych ucieczkach z Oflagu, działalności „Uniwersytetu Woldenberskiego” czy twórczości artystycznej i działalności sportowej.

Po trudnych zmaganiach rajd "Woldenberg-Dobiegniew 2017" wygrał patrol "WITOLD" z 1. Próbnej Połczyńskiej Drużyny Harcerzy „Zdrój”. Nagrodą jest wyjazd edukacyjny do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach dla całej drużyny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy życzliwością i zaangażowaniem wsparli zorganizowanie rajdu. Organizatorami Rajdu byli Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 230 GDH „Rysie” oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Patronat sprawowało Lubuskie Kuratorium Oświaty. 

do góry