Nawigacja

Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie – Szczecin, 25 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komitet został powołany na mocy art. 53m Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej.

Komitety utworzone przy oddziałach IPN zrzeszają ludzi nauki, samorządowców, członków organizacji pozarządowych, wyróżniających się swoją działalnością społeczną, naukową i popularyzatorską na rzecz pamięci narodowej oraz opieką nad tymi miejscami. Komitet ma charakter społeczny, sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą, wspiera Instytut w realizacji zadań określonych w art. 53j wspomnianej wyżej ustawy.

Prezes IPN powołał w skład komitetu przy Oddziale IPN w Szczecinie:

Mirosława Berezowskiego, Leszka Duklanowskiego, Tomasza Dźwigała, Andrzeja Fijałkowskiego, Henryka Fisza, Ryszarda Hatylaka, Bartłomieja Ilcewicza, mjr. Wojciecha Karabina, Pawła Klimczaka, Jakuba Lewińskiego, Pawła Michalaka, Jerzego Mużyłę, dr n.med. Andrzeja Ossowskiego, Aleksandra Ostasza, kpt. Zbigniewa Piaseckiego, Rafała Raniowskiego, Rafała Sierkowskiego, Błażeja Skazińskiego, dr Przemysława Słowińskiego, Ewę Stanecką, dr Pawła Szulca, Jolantę Szyłkowską, dr Waldemara Urbanika, Marię Witek.

Na przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa został wybrany dr n. med. Andrzej Ossowski. Wiceprzewodniczącym został Błażej Skaziński. Sekretarzem komitetu został mianowany Krzysztof Męciński (IPN).

Działalność Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej nawiązuje do Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, które były lokalnymi organami doradczymi w zakresie polityki historycznej w okresie istnienia ustawowo zniesionej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2016 roku zadania rady przejął Instytut Pamięci Narodowej.

 

do góry