Nawigacja

Aktualności

Kolejne unieważnienie wyroku sądu ws. uczestnika „Nocnej Rewolty” w Szczecinie w 1956 r.

28.03.2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stwierdził nieważność wyroku Sądu Powiatowego w Szczecinie z dnia 18.04.1957 r. skazującego Emila Smolińskiego, za udział w manifestacjach 10.12.1956 r.
 
Sąd Okręgowy unieważniając wyrok uznał, iż udział ww. w manifestacji, nie był czynem o charakterze kryminalnym, lecz stanowił wyraz niezadowolenia z panującego w Polsce ustroju komunistycznego i podporządkowania Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich i jako taki był czynem na rzecz niepodległego i suwerennego bytu Państwa Polskiego.
 
Marek Rabiega - Naczelnik OKŚZpNP w Szczecinie
do góry