Nawigacja

Aktualności

Postanowienie o umorzeniu śledztwa dot. zabójstwa polskiego robotnika przymusowego w Osiecku Drawskim

Janusz Jagiełłowicz – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

w sprawie popełnienia zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na aresztowaniu we wsi Osieck Drawski ówczesny powiat  Drawsko Pomorskie ( Wutzig, kreis Dramburg), a następnie powieszeniu w trybie postępowania specjalnego jesienią 1941 r. przez funkcjonariuszy Gestapo z placówki w Pile polskiego robotnika przymusowego Henryka Murawskiego( Mórawskiego ), zatrudnionego u miejscowego gospodarza Wilhelma Uckera, pod zarzutem utrzymywania niedozwolonych stosunków z miejscową Niemką, to jest o przestępstwo określone w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69, poz. 377 z 1946 r. z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1988 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zmianami  zawartymi w Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749)

na podstawie art. 322 § 1 k.p.k.

postanowił:

1.umorzyć śledztwo nr S 9. 2017.Zn prowadzone  w sprawie:

 popełnienia zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na aresztowaniu we wsi Osieck Drawski, ówczesny powiat Drawsko Pomorskie ( dawniej Wutzig, kreis Dramburg ) i powieszeniu  w trybie postępowania specjalnego jesienią 1941 r. w przez funkcjonariuszy III Rzeszy- pracowników Gestapo z placówki w Pile  polskiego robotnika przymusowego Henryka Murawskiego ( Mórawskiego) – s. Józefa i Pelagii, zatrudnionego u miejscowego gospodarza Wilhelma Uckera, pod zarzutem utrzymywania niedozwolonych stosunków z miejscową Niemką, tj. o przestępstwo określone w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69, poz. 377 z 1946 r. z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1988 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zmianami  zawartymi w Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749).) – wobec niewykrycia sprawców tej zbrodni – na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. 

 

Pełny tekst postanowienia wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku.

do góry