Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” – Szczecin, 23 marca 2017

 • Ryszard Staszkiewicz ps. „Łoś”
  Ryszard Staszkiewicz ps. „Łoś”
 • Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
  Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
 • Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
  Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
 • Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
  Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

23 marca 2017 r., w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.  sRozmawiano o „Niezłomnych Żołnierzach” powojennego podziemia niepodległościowego.

Podczas spotkania Magdalena Dźwigał wygłosiła wykład pt. „Niepokorni Niezłomni” – Młodzież w konspiracji niepodległościowej. Rozmowę ze świadkiem historii p. Ryszardem Staszkiewiczem ps. „Łoś” poprowadziły: Magdalena Dźwigał i Anna Zarzycka.

Ryszard Staszkiewicz ps. „Łoś” był żołnierzem 6 Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK Wilno dowodzonej przez Adama Boryczkę ps. „Tońko”. Został ranny w starciu z Niemcami w miasteczku Ostrowiec. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał na ziemiach zachodnich – tutaj również zaangażował się w działalność konspiracyjną, za co był prześladowany przez komunistów. W lutym 1946 r., jako siedemnastoletni chłopiec, został aresztowany i osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, gdzie przez trzy miesiące był przesłuchiwany i torturowany. Później został przewieziony do więzienia karno-śledczego przy ul. Kaszubskiej 28. W czerwcu 1946 r., wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, za „usiłowanie  zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego” Ryszard Staszkiewicz został skazany na siedem lat więzienia i osadzony we Wronkach – w jednym z najcięższych ośrodków penitencjarnych stalinowskiej Polski. Miał wtedy niespełna osiemnaście lat.

W 1996 r. otrzymał Krzyż Więźnia Politycznego, a w 2012 r. – w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

„Byłem żołnierzem Armii Krajowej, jestem „żołnierzem wyklętym”, mogę umierać, bo wiem, że ta pamięć o nas zostanie”.

Ryszard Staszkiewicz

 

Organizatoami spotkania byli: Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Oddział IPN w Szczecinie.

do góry